προαγορεύω

προαγορεύω
Α [αγορεύω]
1. λέω ή διακηρύσσω κάτι προηγουμένως, εκ τών προτέρων
2. συμβουλεύω εκ τών προτέρων, νουθετώ («πολλοῑς προαγορεύειν τὰ μὲν ποιεῑν, τὰ δὲ μὴ ποιεῑν», Ξεν.)
3. προλέγω, προφητεύω
4. (ιδίως για κήρυκα ή δημόσιο υπάλληλο) αγγέλλω, κηρύσσω κάτι ενώπιον όλων, δημοσίως
5. παραγγέλλω, διατάζω κάτι δημοσίως («ταῡτα δὲ ἐποίεέ τε καὶ προηγόρευε Θρασύβουλος», Θουκ.)
6. δηλώνω σε άτομα καταδικασμένα για φόνο ότι έχουν αποκλειστεί από την κοινωνία, ότι έχουν χάσει τα κοινωνικά τους δικαιώματα («προαγορεύειν εἴργεσθαι τῶν νομίμων», Αντιφ.)
7. παραγγέλλω σε αυτούς που πρόκειται να δικαστούν να εμφανιστούν ενώπιον τών δικαστών
8. (σχετικά με επιχειρήματα) υποβάλλω προηγουμένως
9. φρ. «προαγορεύω [τινὶ] μή» (με απαρμφ.) απαγορεύω σε κάποιον να κάνει κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • προαγορεύω — tell beforehand pres subj act 1st sg προαγορεύω tell beforehand pres ind act 1st sg προαγορεύω , προαγορεύω tell beforehand pres subj act 1st sg προαγορεύω , προαγορεύω tell beforehand pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορεύσω — προαγορεύω tell beforehand aor subj act 1st sg προαγορεύω tell beforehand fut ind act 1st sg προᾱγορεύσω , προαγορεύω tell beforehand aor ind mid 2nd sg (doric aeolic) προαγορεύσω , προαγορεύω tell beforehand aor subj act 1st sg προαγορεύσω ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορεύετε — προαγορεύω tell beforehand pres imperat act 2nd pl προαγορεύω tell beforehand pres ind act 2nd pl προᾱγορεύετε , προαγορεύω tell beforehand imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) προαγορεύετε , προαγορεύω tell beforehand pres imperat act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορεύῃ — προαγορεύω tell beforehand pres subj mp 2nd sg προαγορεύω tell beforehand pres ind mp 2nd sg προαγορεύω tell beforehand pres subj act 3rd sg προαγορεύῃ , προαγορεύω tell beforehand pres subj mp 2nd sg προαγορεύῃ , προαγορεύω tell beforehand pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορεύομεν — προαγορεύω tell beforehand pres ind act 1st pl προᾱγορεύομεν , προαγορεύω tell beforehand imperf ind act 1st pl (doric aeolic) προαγορεύομεν , προαγορεύω tell beforehand pres ind act 1st pl προαγορεύω tell beforehand imperf ind act 1st pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγόρευε — προαγορεύω tell beforehand pres imperat act 2nd sg προᾱγόρευε , προαγορεύω tell beforehand imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) προαγόρευε , προαγορεύω tell beforehand pres imperat act 2nd sg προαγορεύω tell beforehand imperf ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορευθέντα — προαγορεύω tell beforehand aor part pass neut nom/voc/acc pl προαγορεύω tell beforehand aor part pass masc acc sg προαγορευθέντα , προαγορεύω tell beforehand aor part pass neut nom/voc/acc pl προαγορευθέντα , προαγορεύω tell beforehand aor part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορευομένων — προαγορεύω tell beforehand pres part mp fem gen pl προαγορεύω tell beforehand pres part mp masc/neut gen pl προαγορευομένων , προαγορεύω tell beforehand pres part mp fem gen pl προαγορευομένων , προαγορεύω tell beforehand pres part mp masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορευσάντων — προαγορεύω tell beforehand aor part act masc/neut gen pl προαγορεύω tell beforehand aor imperat act 3rd pl προαγορευσάντων , προαγορεύω tell beforehand aor part act masc/neut gen pl προαγορευσάντων , προαγορεύω tell beforehand aor imperat act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαγορευόντων — προαγορεύω tell beforehand pres part act masc/neut gen pl προαγορεύω tell beforehand pres imperat act 3rd pl προαγορευόντων , προαγορεύω tell beforehand pres part act masc/neut gen pl προαγορευόντων , προαγορεύω tell beforehand pres imperat act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”